Wilt u donatie doen aan het PD3RFR Hobbyfonds?

 


Lid VERON afdeling 27
 
Lid VERON afdeling A-08


 

Member on SocialHAMs #2394

 

Toko-spoelen als basiselement bij zelfbouw

Spoelen vind je bijna in alle zelfbouwontwerpen en in bestaande ontvangers en zenders. Hoe houden we al de gebruikte types uit elkaar? Daar proberen we enig inzicht in te krijgen door middel van dit artikel.

Over een ding zijn we het snel eens: Er zijn zoveel types op de markt dat je het gevoel van wildgroei krijgt, als je al deze verschillende type-aanduidingen ziet. Nu hoeft u niet de hele opgedrukte code te identificeren om te weten met welke spoel u te maken hebt. De volledige benaming van, bijvoorbeeld, de spoel TOKO RW06A7752EK vindt u terug als 7752. Je kunt ook zeggen: de 6438 is feitelijk de 15FN8A6438EK. Albert, PA3EKN, gebruikt in zijn schema's dan ook altijd deze korte schrijfwijze. Wanneer u de tabellen bekijkt, zult u met mij tot de conclusie komen dat het aangeven van een TOKO-spoel in een schema als 10.7MHz kleur zwart absoluut onvoldoende is. Er zijn vele uitvoeringen met verschillen in windingen en inductie maar met dezelfde kleur en dat geldt voor vele spoelen.

Antenne en Oscillator spoelen

Algemeen gebruik, antenne en oscillator spoelen ziet u in tabel 1. Deze range is bruikbaar als antenne inputfilter, oscillatoren en andere algemeen gebruik. In een toepassing waarbij alleen de primaire winding gebruikt zal worden (pin 1 - 3) hebt u niet veel te kiezen in type's met dezelfde inducties. Bijvoorbeeld, indien 54H wordt gewenst hebt u de keuze tussen de type's 3334, 6439, 6441 en 3337. Waar deze spoelen onderling in verschillen is de primaire/secondaire verhouding en `n eventuele tap op de primaire wikkeling. De type's 4174 en 4173 zijn geschikt voor gebruik in 5MHz vfo's en 9MHz toepassingen. Waneer het opschrift is verdwenen, kunt u aan de kleur de range van inductie zien,echter, dit is slechts een kleine aanwijzing. Dat verdwijnen wil gemakkelijk gebeuren wanneer een spoel in de junkbox ligt en het is daarom dat ik u aanraad, bij aanschaf, met een fijne merkpen extra de code aan te brengen op de behuizing. Een beetje blanke nagell,ak over het originele code-opschrift is ook een goede methode.

Tabel 1: Alg. toepassing, Antenne- en Oscillatorspoelen!
CodeInductie1-22-31-34-6Kleur
7752 630µH 9 114 123 13 groen
6408 360µH 95 3 98 13 rood
331208 330µH 2 92 94 8 rood
6A356 158µH 3 64 67 7 blauw
80046 158µH 2 79 81 9 blauw
3333 45µH 14 41 55 4 violet
6438 45µH 10 30 40 8 violet
3426 38µH 3 48 51 4 wit
6440 38µH 10 31 41 9 wit
32696 23µH 3 45 48 6 wit
3334 5.5µH 7 11 18 3 geel
6439 5.5µH 4 10 14 6 geel
6441 5.5µH 4 11 15 7 groen
3337 5µH 2 23 25 3 groen
4174 4.8µH     17   zwart
4173 3µH     15 3 bruin
4612 1.7µH     11 3 wit
4613 1.7µH     11 1 wit
4172 1.4µH 1 8 9 3 zwart
2225 1.4µH 1 8 9 1 zwart
3335 1.2µH 4 4 8 2 roze
3767 1.4µH 2 6 8 5 roze
3428 1.1µH 2 8 10 3 blauw
3766 1.1µH 2 6 8 5 blauw

Lagere Frequenties

In tabel 2 vindt u spoelen welke toegepast kunnen worden bij middenfrequenten in de range 455-468kHz. In de praktijk is er niet veel keus in spoelen welke voor 455468kHz zijn bestemd. De verschillende verhoudingen in de primaire/secundaire windingen bepalen de input/ output impedantie. Omdat ze beiden `n tap in het midden van de winding bezitten zijn vooral de 4A888 en de 17105 geschikt in IC-MF ontwerpen met push-pull output zoals de MC1350 en de [SA]NE602.

Tabel 2: 455kHz / 468kHz MF-spoelen
CodeCapaciteit1-22-31-34-6Kleur
11098 180pF 140 25 165 4 oranje
12374 180pF 127 38 165 6 geel
11100 180pF 104 36 140 20 zwart
1A589 180pF 15 125 140 6 blauw
1A590 180pF 80 60 140 15 wit
4A888 430pF 55 55 110 15 zwart
17104 180pF 98 67 165   geel
17105 200pF 68 68 136 68 geel
41996 180pF 121 43 164 16 rood
41997 180pF 145 19 164 16 blauw

Algemeen toepasbaar

De spoelen in tabel 3 genoemd, zijn oorspronkelijk allemaal voor FM- en 10.7 MHz middenfrequenties ontworpen. Deze spoelen zijn ook geschikt voor toepassingen in bij de in amateurkringen zo populaire 9MHz-middenfrequent ontwerpen.

Tabel 3: 9 Mhz / 10.7 Mhz MF-spoelen
CodeCapaciteit1-22-31-34-6kleur
30466 none 6 3 9 1 roze
30465 120pF 6 3 9 1 bruin
4520 50pF 8 7 15 1 rood
3892 82pF 7 7 14 2 rood
3893 82pF 7 7 14 3 rood
3894 82pF 7 7 14 4 rood
1506 51pF 3 12 15 2 zwart
6184 82pF 10 3 13 3 zwart

Door het verdraaien van de kern, in of uit, kan men ± 30% variëren in frequentie. Alle spoelen, met uitzondering van de 30466, hebben een inwendig aangebrachte condensator. Met behulp van de draaibare kern kan men precies op de gewenste resonantie-frequentie afregelen. Ook hier geldt weer: de verschillende verhoudingen tussen de primaire en secondaire windingen bepalen het verschil in de input en output impedantie. Ook vind je, zoals bij de lage MF-spoelen, diverse types met `n tap in het midden.

Voorbeelden hiervan zijn de 3892, 3893 en 3894.

Standaardaansluitingen

Gelukkig houdt de fabriek standaardaansluitingen aan. Gemakshalve heb ik deze voor u getekend. De aansluitingen zijn getekend vanaf de onderzijde gezien. Er zijn drie uitvoeringen nl.: 10mm; 7mm en 5mm. Deze afmetingen betreffen het metalen huis van de spoel.

 Bron: PAoGHS, Henk Sibum

ONTVANGEN QSL-KAARTEN

ONDERSCHEIDINGEN